انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

برگزاری سمپوزیوم یک روزه سلول درمانی، نبض پزشکی نوین با حمایت خیریه امید

سمپوزیوم یک روزه سلول درمانی، نبض پزشکی نوین با حمایت انجمن خیریه امید برگزار می شود.محورهای اصلی این همایش سلول درمانی ،امید درمان بیمارهای صعب العلاج ، از پروپزال تا تجاری سازی محصولات حوزه بیولوژیک ، ایمونوسل تراپی، روش انقلابی درمان سرطان و اگزوزوم تراپی و مهندسی اگزوزوم از جمله محورهای مطرح در این همایش هستند .

این همایش در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا و ۹ اسفند ماه جاری برگزار می شود .

ارسالنظر