انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

مستند «مسئولیت پذیری اجتماعی» دکتر امیرعلی حمیدیه

مستند «مسئولیت پذیری اجتماعی» دکتر امیرعلی حمیدیه : هیچ چیزی در جهان به اندازه کمک به همنوع احساس سبکبالی و راحتی به انسان نمی دهد.
‌فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول های بنیادی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با مستندسازان «مسئولیت پذیری اجتماعی» گفت: کسی به کار خیر و کمک کردن به دیگران عادت می کند بعد از مدتی این کار او چنان اعتیادآور می شود که اگر در طول روز این کار را انجام ندهد حالش خوب نیست.

ارسالنظر