انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

طرح همگام

بهره مندی بیماران صعب العلاج از آخرین دستاوردهای علمی برای درمان، نیازمند تلاش های همه جانبه در جهت ایجاد زیرساخت های لازم و تجهیز مراکز درمانی و آزمایشگاه های پیشرفته و همچنین انتقال فناوری های لازم و آموزش نیروی های متخصص می باشد.
به گزارش خبرگزاری حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، در آینده ای نزدیک برخی از روش های درمانی متداول در درمان برخی از بیماری های صعب العلاج نظیر شیمی درمانی منسوخ خواهد شد.
در نشست سالانه پیشرفت‌های علمی بین المللی، خبر از دستاوردهای جدید در درمان سرطان  و سایر بیماری های صعب العلاج از طریق سلول درمانی و دست ورزی های ژنتکی منتشر شده است که می‌تواند روش های درمان این بیماران و امید به زندگی و کیفیت زندگی ایشان را بکلی  دگرگون نموده و بهبود بخشد. در برخی ازاین روش ها که بر پایه ایمنی درمانی است، از سیستم ایمنی بدن فرد بیمار برای مبارزه با سلول‌های سرطانی کمک گرفته می‌شود.
با توجه به لزوم بومی سازی این روش های درمانی مبتنی بر سلول و ژن درمانی و پزشکی بازساختی، خیریه ی امید با هدف قراردادن طرح همگام، ضمن مشارکت با پزشکان و اندیشمندان داخل و خارج از کشور، سعی بر آن دارد که همزمان با انتقال فناوری های نوین، با ساخت، تجهیز و راه اندازی مراکز سلول درمانی پیشرفته امکان خدمت رسانی به روز را برای این دسته از بیماران مهیا سازد.

Comments (1)

با سلام حتراما اینجانب رضاآقاجانی مشاورتوسعه راهبردی و اقتصاددانش بنیان فرمانداری مراغه به همراه خیرین حوزه سلامت ودرمانی مراغه وبه نمایندگی از طرف رییس سرمایه گذاری شورای شهر مراغه با عنایت به اینکه بیماران حق دارند به عنوان حقوق اساسی انسانی با استفاده از آخرین دستاوردهای حوزه پزشکی درمان بشوند لذا در این راستا ودر جهت کاهش آلام بشری وترویج حرکت های خیریه به شیوه هوشمندانه وعلمی لذا بدینوسیله ما به همت خیرین مراغه آماده ایم جهت ترویج وتوسعه اهداف بشردوستانه شما شعبه نمایندگی خیریه امید رادر شهرستان مراغه بزرگترین شهر آذربایجانشرقی بعداز تبریز دایرنموده وهمچنین زمین رایگان وامکانات مورد نیازجهت احداث مرکز ژن درمانی وسلول درمانی ومراکز مرتبط با پزشکی بازساختی وسلولهای بنیادی در مراغه رادراختیار شما قراردهیم ما دستان پر مهر شما را در راستای اهداف بلندتان به گرمی می فشاریم و منتظر تماس وهمراهی شما هستیم تا شما اشاره نمایید وما حمایت. قبلا از بذل توجه شما سپاسگذاریم با تشکرآقاجانی مشاور فرمانداری مراغه شماره تماس : ۰۹۱۴۴۲۱۶۱۷۰

ارسالنظر