انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

گزارش تهیه اقلام

شود جهان لب پر خنده ای، اگر مردم
کنند دست یکی در گرهگشایی هم

#گزارش_تهیه_اقلام

با سلام
با یاری شما عزیزان،‌۳‌عدد ترازوی دیجیتال برای بخش پیوند سلول‌های بنیادی خونساز مرکز طبی کودکان تهیه و تحویل داده شد.

قدردان شما هستیم
امید همراه شما زنده است?

ارسالنظر