انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

بازدید مجمع خیرین سلامت از بخش پیوند به منظور ارزیابی و حمایت از این بخش

درمانگاه پیوند سلولهای بنیادی خونساز

مجمع خیرین سلامت با حضور جناب آقای مهندس عابدینی و آقای دکتر خادمی به همراه خیرین بزرگوار در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ ،باحضور در بخش پیوند و بخش امید مرکز طبی کودکان ف اقدام به بازدید این بخش ها نمودند .

در این بازید ، اعضای مجمع خیرین سلامت با دیدن نزدیک و شخصی از وضعیت بخض پیوند و لیست در انتظار کودکان بیمار ، به دقت به بررسی پرداختند .

مجمع خیرینسلامت ، تصمیم گرفته اند که با همکاری واحد مدیریت بیمارستان و بخش پیوند، طرح های عملیاتی جهت بهبود عملکرد و توسعه این بخش را پیگیری کنند .

با حضور و حمایت این بزرگوارن ، امیدواریم که بخش پیوند سلولهای بنیادی خونساز کودکان در مرکز طبی ، قادر به بهبود و توسعه فعالیت های خود به کودکان صعب العلاج و در انتظار پیوند باشند .

۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲

ارسالنظر