انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

عید فطر

??

?

بگذشت مه روزه، عید آمد و عید آمد
بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد
???????

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و ضمن تبریک عید سعید فطر،
از همراهان همیشگی خیریه امید دعوت می‌کنیم تا با واریز مبالغ فطریه به حساب این انجمن، در تامین هزینه‌های درمان و داروی بیماران دریافت کننده سلول‌های بنیادی خونساز
مشارکت نمایند.

ارسالنظر