انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

اهدا زمین جناب آقای دکتر موثق

اندک شمارندآنان که بدانند در صحنه زندگی برای چه آمده اند و وارسته و‌گسسته از خویشتن خویش باشند.
باید گفت و نوشت از چنین انسان های بزرگواری در این صحنه زندگی همچون جناب اقای دکتر یعقوب موثق بزرگوار که کار بزرگ و زیبایی در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴انجام دادند و قطعه زمینی بزرگ را در بندر انزلی به انجمن خیریه یاری به درمان های سلولی به منظور
کمک به فراهم نمودن زیرساختهای سلول و ژن درمانی و تاسیس مراکز درمانی و پژوهشی جهت ارائه خدمات پزشکی پیشرفته به بیماران صعب العلاج نیازمند، اهدا نمودند.

با آرزوی سلامتی و روزهای پر برکت برای این بزرگوار.

ارسالنظر