انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

اهدای یک دستگاه میکروسکوپ به آزمایشگاه پیوند سلول

اهدا یک دستگاه میکروسکوپ به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان ، از طرف خانواده نوریان

این اهدای بزرگ برای توسعه تحقیقات و پیشرفت علمی در مرکز تحقیقات بسیار ارزشمند است .این دستگاه با قابلیت های پیشرفته ایی که دارد ، قطعا به تحقیقات و آزمایش های ما کمک بسیار خواهد کرد .

بسیار سپاسگزاریم .

۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲

ارسالنظر