انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

طرح همسفره

یکی از مشکلات جدی‌ که بیماران صعب العلاج و همراهان ایشان در طول نسبتا طولانی درمان به خصوص در شهر تهران با آن مواجه هستند، تامین اقامتگاه مناسب، تردد در محدوده های طرح ترافیک و همچنین مشکلات معیشتی است و این در حالیست که بخش عمده‌ای از این بیماران در پرداخت هزینه‌های درمان نیز ناتوان هستند و دغدغه درمان و تامین هزینه های مختلف بیمار را دارند .
لذا کاهش هزینه های اقامتی – معیشتی ایشان حتما مرهمی بر آلام بیماران صعب العلاج و خانواده های ایشان خواهد بود.

خیریه ی امید در نظر دارد در یکی از طرحهای انسان دوستانه خود تحت عنوان طرح همسفره، به کمک خیرین به ساخت اقامتگاه برای همراهان بیمار و یا تامین و تجهیز محیطی برای اسکان همراهان مسافر بیمار در طول مدت بستری اهتمام ورزد.

در این راستا، با توجه به برخی از مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس جهت ساخت اقامتگاه برای همراهان بیمار تحت عنوان همواه سرا که یکی از سیاست های  وزارت بهداشت با کمک خیرین است، خیریه ی امید نیز در راستای حمایت از بیماران ، با حمایت خیرین و مجلس به این مهم خواهد پرداخت.

ارسالنظر