اخبار امید

برگزاری جلسه تیم اجرایی امید درتاریخ 1401/05/05
WhatsApp-Image-2022-05-06-at-10.59.34-PM

07 مه: توافق نامه پروژه بهسازی و توسعه فضای آزمایشگاه و تمیز بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی واقع دربیمارستان مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه مردمی یاری به درمانهای سلول درمانی امید در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ توافق نامه ای مبنی…