انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

درباره ما

معرفی و اهداف خیریه

انجمن خیریه امید به همت جمعی از پزشکان، اعضای هیات علمی و افراد خیر در تاریخ ٢٧ شهریور ماه ۱٣٩۶ با شماره ثبت ۴٢٧۴٨ تأسیس شد.
اهداف اصلی این مجموعه فراهم نمودن خدمات پزشکی و درمانی، تاسیس مراکز پیشرفته ی سلول درمانی و تامین مایحتاج دارویی و معیشتی برای بیماران بی بضاعتی است که از بیماری های صعب العلاج رنج می برند. این مؤسسه همچنین در نظر دارد با ایجاد همکاری های علمی بین المللی، جهت تبادل فناوری های نوین در حوزه ی سلول درمانی/پزشکی بازساختی بیماری های صعب العلاج، امکان انجام خدمات نوین پزشکی را در داخل کشور فراهم آورد.

موسسین و اعضا هیات مدیره

دکتر علیرضا دلیری:رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره

دکتر امیر علی حمیدیه: مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مهندس حسین شریعت:نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره

دکتر مریم بهفر: خزانه دار و عضو هیات مدیره

دکتر علیرضا صالحی: عضو هیات مدیره

خانم مرضیه مهرافزا:عضو علی البدل هیات مدیره

خانم سپیده قندی پور طهرانی:عضو علی البدل هیات مدیره

دکتر هدی معدنی: بازرس اصلی

خانم عالمه محمدپور:بازرس علی البدل