انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

کمک غیر نقدی

موسسه خیریه سلول درمانی امید، در کنار دریافت کمک‌های نقدی امکان قبول کمک‌های غیر نقدی (اهدایی) نیکوکاران به صورت کالا، را دارد.

    جنسیت
    زنمرد

    نوع کالا

    در صورت وجود فاکتور اصل آن را هنگام تحویل به خیریه همراه داشته باشید.