انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

مددجو

شما مددجو گرامی: میتوانید جهت دریافت خدمات از طرح های موسسه خیریه سلول درمانی امید ابتدا به پر کردن فرم ذیل اقدام نموده تا پس از بررسی با شما تماس خواهیم گرفت.

    تصویر شناسنامه

    تصویر کارت ملی

    آپلود مدارک پزشکی