انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

تقویت سلول‌درمانی به کمک بارگذاری سلول‌های T در نانو بلورهای مهارکننده‌ی SHP2

در حالی که درمان سرطان با استفاده از سلول‌های T به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است؛، اما به دلیل اختلال عملکرد ایمنی در پیوند سلولی، نفوذ تومور و فقدان هدف، این روش محدود شده است.

در حالی که درمان سرطان با استفاده از سلول‌های T به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است؛، اما به دلیل اختلال عملکرد ایمنی در پیوند سلولی، نفوذ تومور و فقدان هدف، این روش محدود شده است. محققان روشی جدید و راهبردی برای بارگذاری سلول‌های T به کمک SHP099، که یک مهارکننده آلوستریک SHP2 است، ارائه کرده‌اند تا کارایی درمانی این سلول‌ها را افزایش دهند.

بر اساس پژوهشی، بارگذاری SHP099 در نانوذرات لیپیدی منجر به تشکیل نانوکریستال SHP099 در داخل وزیکول‌های لیپیدی گردیده و ماندگاری طولانی‌مدت نانوبلورهای SHP099 در سلول‌های T را به دنبال داشته است. SHP099 بارگذاری شده با سلول‌های T، موجب مهار مداوم سیگنال‌دهی PD-1/PD-L1 و افزایش فعالیت سیتولیتیک سلول‌های T شده است.

این پژوهشگران در مدل موش نشان‌داده‌اند که سلول‌های T محل تومور می‌توانند با محموله‌‌ها گردش کنند و تجمع تومور را در مقایسه با نانوذرات لیپیدی که به‌ صورت سیستمیک توزیع می‌شوند، بهبود ‌بخشند.

بر این اساس در یک مدل تومور جامد، سلول‌های T بارگذاری‌ شده با SHP099 با مهار کردن سیگنال نقاط وارسی PD-1/PD-L1، باعث ریشه‌کنی کامل تومور و حافظه ایمنی پایدار در برابر عود تومور در تمام موش‌های تحت درمان شده‌اند.

طبق این یافته‌ها، محققان نشان دادند که ترکیب سلول‌های T با مهار SHP2، یک استراتژی درمانی قوی است و پلتفرم نانوکریستال لیپیدی می‌تواند به عنوان یک رویکرد امیدوارکننده برای بارگذاری سلول‌های T داروهای تعدیل‌کننده ایمنی تعمیم یابد

stemcell.isti.ir/ZRzu

ارسالنظر